Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie 40 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz 40 drukarek


Czechowice- Dziedzice 27.03.2014 r.

Ogłoszenie wyników

Dotyczy : zapytania ofertowego na ubezpieczenie 40 zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz 40 drukarek będących własnością Ośrodka Pomocy Społecznej, rozmieszczonych w 40 gospodarstwach domowych na terenie gminy Czechowice-Dziedzice, realizowanego w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czechowice-Dziedzice współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet VIII "Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki", Działanie 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion",

Usługa ubezpieczenia zostanie zlecona firmie:

Leszek Dryja, Irena Dryja, Tadeusz Dryja

Biuro Usług "WELT"

32-650 Kęty, ul. Kościuszki 4

W zapytaniu ofertowym wpłynęła jedna oferta, oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Łukasik tel.:admin , w dniu:  27‑03‑2014 09:48:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Łukasik tel.:admin , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
27‑03‑2014 09:50:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive