Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 36 uczestników/uczestniczek Klubu Integracji Społecznej


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/tiff
Rozmiar:
49KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zmiana w treści zapytania ofertowego
21‑03‑2016 13:33:53

                                                                                                          Czechowice-Dziedzice 21.03.2016 r.

Znak sprawy: EFS/3/2016

Dotyczy: zapytania ofertowego na przeprowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 36 uczestników/uczestniczek Klubu Integracji Społecznej projektu partnerskiego „Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja” zadanie 2 „Chcę? Mogę… Działam! – aktywizacja mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne,  Działanie 9.1 Aktywna integracja,  Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty pozakonkursowe, z okresem realizacji od 01.10.2015 r. do 31.12.2017

Zmiana w treści zapytania ofertowego.

Zamawiający wprowadza zmianę w treści zapytania ofertowego  w zakresie:

1. W punkcie  III a)  - Wymagania jakie muszą spełniać osoby prowadzące wsparcie psychologiczne:

było:

ukończone 5-letnie studia zakończone dyplomem magistra psychologii,
oraz udokumentowany 2 letni staż( nazywany stażem lub wdrożeniem zawodowym),

wprowadza się:

ukończone 5-letnie studia zakończone dyplomem magistra psychologii.

2. W punkcie V c. – Dokumenty jakie należy złożyć  wraz z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania:

było:

kopie dokumentów potwierdzających: wymagane wykształcenie, 2 letni staż zawodowyoraz doświadczeniezawodowe – osoby bezpośrednio wykonującej zamówienie -dokumenty muszą być potwierdzone za zgodność zoryginałemi opatrzone datą,

wprowadza się:

kopie dokumentów potwierdzających: wymagane wykształcenie,oraz doświadczeniezawodowe – osoby bezpośrednio wykonującej zamówienie -dokumenty muszą być potwierdzone za zgodność zoryginałemi opatrzone datą.

W związku z wprowadzonymi zmianami przedłuża się termin złożenia ofert do dnia 30 marca 2016 r. do godziny 14:00.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Zapytanie ofertowe
08‑03‑2016 12:38:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
89KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
66KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
80KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Łukasik tel.:admin , w dniu:  08‑03‑2016 12:36:36
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Łukasik tel.:admin , w dniu:  08‑03‑2016 12:36:36
Data ostatniej aktualizacji:
01‑04‑2016 08:54:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie